BİLGİLER

Mal ve Hizmetlerin Sağlanması – Para Sistemi

Bir perakendeci, ürünü isteyen son tüketiciye, ev halkına yada tek bir bireye mal elde eden bir tüccardır. Bu isim, parça parça satan anlamına gelmektedir ki bu da perakendecinin bir işlevini açıklar; ufak miktarlarda satmak. Üretim zincirindeki son halka olarak perakendeci,…

Perakendecinin İşlevi

Bir perakendeci, ürünü isteyen son tüketiciye, ev halkına yada tek bir bireye mal elde eden bir tüccardır. Bu isim, parça…

Mal ve Hizmet Kullanımı

Tüketim nedir? Malların ve hizmetlerin kullanılmasıdır. Gıdada olduğu şeklinde, bazı hallerde, bir ferdin tüketimi malın öteki bir şahıs tarafınca kullanılmasını…

Üretim Çemberi

İnsanlığın gereksinimlerine karşılık vermenin yolu üretimdir. İlk insanoğlunun işi avlanmak ve yiyecek bulmaktı. Günümüz insanı mal ve hizmet üretmektedir. Çiftçiler…

Reklam Çeşitleri

Reklam, pazarlamanın mühim bir unsurudur. İş dünyasında şu şekilde bir söz vardır: "Reklam yapmıyorsanız, kesinlikle ne yaptığınızı biliyorsunuzdur; sadece, bunu…